Up

Zapošljavanje

Isteklo (60)

Rang-lista kandidata za prijam u radni odnos čistača u Upravni odjel za samoupravu Grada Požege, na neodređeno vrijeme, prema ukupnom broju bodova, za koje je provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju).

Lista...


LISTA KANDIDATA I POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (intervju) kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u radni odnos čistača

Povjerenstvo poziva kandidate na prethodnu provjeru znanja koji su ostvarili potreban bodovni prag na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) koji će se održati, u četvrtak, 29. studenog 2018. godine, u zgradi gradske uprave (soba br. 9.), Trg Sv. Trojstva 1, Požega, prema u pozivu.

Poziv...


LISTA KANDIDATA I POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u radni odnos čistača

Povjerenstvo poziva kandidate na prethodnu provjeru znanja putem pisanog testiranja koje će se održati u srijedu, 7. studenog 2018. godine, s početkom u 9,00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega.

Poziv...


R J E Š E N J E
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prijam u radni odnos čistača

Rješenje...


JAVNI NATJEČAJ

   Za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za samoupravu Grada Požege, na radno mjesto - Čistač (namještenik IV. kategorije, potkategorije namještenik II, razina 2., 13. klasifikacijski rang), jedan izvršitelj.
   Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos, propisane u članku 12. ZSN te poseban uvjet:
          - Niža stručna sprema ili osnovna škola.
   Na javnom natječaju (u nastavku teksta: natječaj) ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Prilog...

Odluka o odabiru kandidata...


POZIV
kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za zapošljavanje voditelja Projekta „Zajedno u športu“

Usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) kandidata prijavljenih na predmetni javni poziv održat će se u ponedjeljak (17. prosinca 2018. godine) i s početkom 08:00 sati u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega prema pozivu u prilogu.

Poziv...


JAVNI POZIV

Za odabir i zapošljavanje osobe na poslovima VODITELJA/ICE PROJEKTA „Zajedno u športu“, na određeno vrijeme do 27. ožujka 2020. godine u Gradu Požegi u sklopu otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport“ (u nastavku teksta: Projekt) - 1 IZVRŠITELJ

UVJET:
- viša stručna sprema/visoka stručna sprema
- znanje engleskog jezika

Rok za prijeave je do: 10. prosinca 2018.