Četvrtak, 14 Ožujak 2019 08:22

16. sjednica Gradskog vijeća održat će se 20. ožujka 2019. godine

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege održat će se u srijedu, 20. ožujka 2019. godine s početkom u 16 sati. Na dnevnom redu naći će se 10 točaka - Prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe u 2019. godini, Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Požege za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine, Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi, u odgoju i obrazovanju, sportu, socijalnoj skrbi i turizmu u Gradu Požegi za 2018. godinu, Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja turizma Grada Požege od 2020. do 2027. godine, Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine označene kao k.č.br. 4561/7, k.o. Požega, zk.ul.br. 7825 te Prijedlog Odluke o odabiru koncesionara za obavljanje usluge unutarnjeg linijskog prijevoza na području Grada Požege i prigradskih naselja.

Materijele možete pogledati ovdje.