Petak, 22 Studeni 2013 22:50

U četverosatnoj raspravi Gradsko vijeće detaljno razmotrilo i odlučilo o 24 točke dnevnog reda

Urbanističko planiranje prema potrebama investitora i svih građana

Generalni urbanistički plan i Provedbeni urbanistički plan Grada Požege dobili su druge izmjene i dopune koje je Gradsko vijeće usvojilo, čime je okončan poduži postupak propisan za ove bitne odluke, kojima se definira precizno kako će naš grad izgledati za desetljeće ili dva. Prema odlukama Gradskog vijeća sa sinoć održane sjednice pristupit će se izradi izmjena i dopuna dva detaljnija plana:  Detaljnog plana uređenja zone izdvojene gospodarske namjene „Alaginci - Požega" i izradi Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene „Sjever“. Planovi će se raditi zbog iskazanih potreba u razvoju Grada, posebno potreba potencijalnih investitora ili vlasnika zemljišta na tom području, kako bi se otvorile mogućnosti za nove gospodarske inicijative. Osim iz proračuna, izrada plana financirat će se i iz sredstava investitora. U zoni „Sjever“ još uvijek nije katastarski uređeno područje, pa će biti riješena i ova prepreka. Radi se o ukupno 36,73 ha omeđenih na sjevernoj strani Orljavom, a s južne sjevernim rubom koridora Industrijske ulice.

„Tekija“ uspješno poslovala, osniva novo društvo

Po prvi put Gradsko vijeće imalo je na dnevnom redu Izvješće o radu „Tekije“ d.o.o. koje je opširno podnio direktor Ante Kolić. Izvješće se odnosi na petogodišnje razdoblje, u kojem se „Tekija“ stabilno razvijala i širila, povećala vrijednost dugotrajne imovine za 19,38 posto, a kroz duže razdoblje zadržana dobit je oko 11 milijuna kuna. Međutim, bilo je i pitanja zašto je kupljen objekt u Ulici Stjepana Radića (nekada ljekarna), koliko sredstava je povučeno iz predpristupnih fondova, hoće li se cijene komunalni usluga povećati i sl.

Prema zakonskoj obvezi „Tekija“ se od iduće godine dijeli na dvije tvrtke. Tekija zadržava djelatnost isporučitelja vodne usluge, odnosno djelatnosti vodoopskrbe i javne odvodnje s pripadajućim djelatnostima, a u novom društvu koje osniva nalaze se ostale komunalne djelatnosti. Odlukom je dana ovlast zamjeniku gradonačelnika Mariju Pilonu da u ime Grada Požege predstavlja i zastupa interese Grada Požege, te da može odlučivati na sjednici Skupštine Društva o svim pitanjima koja su zakonski predviđena u postupku osnivanja novog društva. Vijece

Kratkoročno zaduženje Grada

Zbog premošćivanja različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obaveza, na prijedlog gradonačelnika Vedrana Neferovića Gradsko vijeće donijelo je odluku o odobravanju kratkoročnog zaduživanja u iznosu od 5 milijuna kuna kod poslovne banke koja ponudi najbolje uvjete. Kako je rekao gradonačelnik - Bilo je to potrebno zbog lakšeg poslovanja Grada, zbog potencijalnog korištenja ovih sredstava za predfinaciranje određenih projekata i dokumentacije, a ujedno i zbog pomoći poduzetnicima koji čekaju sredstva ministarstava, imaju  problema s plaćanjima svojih obveza radnicima, a ovo je jedna od mjera kojom Grad Požega može njima pomoći. Na sve spekulacije koje se pojavljuju, tvrdim da ova mjesta isključivo potencijalno korištenje sredstava, a ne već sutra. –

Primjedbe oporbe odnosile su se na neke detalje koje smatraju da treba upisati u odluku, na što je u raspravi rečeno da očito isplivavaju neke stvari iz prethodnog razdoblja koje treba financirati. Kako je objasnio i Mario Pilon, zamjenik gradonačelnika, hoće li, kada i koliko sredstava trebati nije niti moglo biti određeno, jer se jednostavno radi o kreditu koji će se koristi prema potrebama (revolving) za tekuće poslovanje.

RK Požega, ŽKK Požega,  odmaralište Baška

Više rasprave na sjednici bilo je o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na korištenje i upravljanje poslovnog prostora Rukometnom klubu „Požega" i Odluke o davanju na korištenje i upravljanje Dječjeg odmarališta u Baškoj ŽKK „Požega". Izmjene su se odnosile na mogućnost da participiraju u sredstvima Požeškog sportskog saveza, što do sada nije bilo moguće.
– Ova odluka je jedna od prvih na tragu sređivanja stanja po pitanju korisnika sredstava. – najavio je gradonačelnik Neferović, napominjući kako model koji je bio zamišljen nije najkvalitetnije i najbolji, niti za udruge, niti za sport, posebno da sport i djeca ovise o prometu u jednom kafiću. Rasprava je proširena i na pitanje tko bi trebao i mogao najbolje upravljati odmaralištem u Baški, gdje jest povećan standard boravka, ali postoje i daljnje potrebe za poboljšanjima.

Usklađivanja …

Odlukom o upravnim tijela Grada Požege, uz dosadašnja četiri upravna odjela i službu za reviziju, ponovno je osnovan prošle godine ukinuti Ured gradonačelnika. Na pitanja o tome hoće li to utjecati na broj zaposlenih, gradonačelnik je odgovorio da se radi prije svega o preraspodjeli zbog učinkovitijeg rada uprave. S nekoliko odluka Gradsko vijeće obavilo je usklađivanje određenih akata. Vijece 9.JPGIzmijenjen je Statut Grada koji organizira Glazbeni festival ponovno pod nazivom „Zlatne žice Slavonije“. Grad Požega utrošit će za ovogodišnji Festival 130.000 kuna, uz sredstva sponzora koja su išla preko računa Grada. Uz Grad, Turistička zajednica bit će i organizator Ivanjskog krijesa. Usklađen je i Poslovnik, temeljni akti Dječjih vrtića i Kazališta i dr. Za ravnateljicu Gradske knjižnice i čitaonice imenovana je Aleksandra Pavlović, dipl. bibliotekarka i novinarka iz Jakšića.

Po prvi put donijeta je Odluka o radu predsjednika Gradskog vijeća, na inicijativu Nine Smolčića, predsjednika, za koju je rekao kako je cilj da dužnost ne obavlja pasivno, već s utvrđenim obvezama i načinom rada.

Pitanja vijecnika

Vezani sadržaji