Radni sastanak s predstavnicima Mjesnih odbora Grada Požege

KategorijaUred gradonačelnika
Zadnji tadum
14.01.2019. 10:00 - 10:00

Gradonačelnik Darko Puljašić održati će sastanak s predstavnicima Mjesnih odbora Grada Požege u prostorijama Gradske vijećnice na temu izvođenja komunalnih radova na području Mjesnih odbora u 2019. godini, te pitanje izmjena komunalnih zona za potrebe obračuna komunalne naknade.