Mario Križanac

Mario Križanac

Srijeda, 02 Listopad 2013 08:34 In Stručno osposobljavanje Tags

Javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravne odjele Grada Požege na razdoblje od 12 mjeseci u punom radnom vremenu.

Na ovaj poziv mogu se javiti osobe prethodno navedenog stupnja obrazovanja i struke koje se do sada nisu stručno osposobljavale u smislu članka 93. ZSN-a, odnosno članka 41. Zakona o radu (NN, broj: 149/09., 61/11. i 82/12.)

1) u Upravni odjel za samoupravu, 1 polaznik

Stručni uvjeti:

  • jedan polaznik stupnja obrazovanja sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik politološke struke na poslove višeg referenta za informiranje.

 Uz prijavu na poziv potrebno je priložiti:

  • životopis
  • običnu presliku diplome ili potvrde o završenom studiju,
  • običnu presliku osobne iskaznice,
  • presliku drugog dokaza o radnom stažu (npr. potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  • izvornik vlastoručno potpisane izjave da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a, te da se kandidat na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke do sada nije
  • stručno osposobljavao u smislu članka 93. ZSN-a, odnosno članka 41. ZOR-a (potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti),
  • običnu presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne stariju od šest mjeseci.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Grad Požega, Trg Sv. Trojstva kbr. 1, 34000 Požega, sa obveznom naznakom: « za stručno osposobljavanje za rad»

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima poziva, kandidati će biti obaviješteni u roku iz članka. 10. stavka 4. uvodno označenog Pravilnika.

Nakon dovršenja postupka, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Dodatne informacije vezane uz ovaj poziv mogu se dobiti putem elektroničke pošte, na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radi registriranja sadržaja upita i primljenih odgovora, molimo da upite ne postavljate putem telefona.

Rok za podnošenje prijava: 29. listopada 2013. god.

Četvrtak, 21 Kolovoz 2014 11:48 In Natječaji Tags

09. rujna 2014. god.

POZIV
kandidatima na intervju za mjesto Pomoćnika/ica u nastavi

Intervju kandidata koji su zadovoljili prvi krug testiranja (pismeni dio) za mjesto POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI održat će se u prostorijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (sobe 15 i 16) u razdoblju od 10.-12.09. 2014.prema slijedećem rasporedu:

Opširnije ...

 


08. rujna 2014. god.

J A V N I  P O Z I V

I. Za odabir i zapošljavanje osobe na poslovima VODITELJA PROJEKTA „Petica za dvoje" u sklopu natječaja „Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama" (u nastavku teksta: Projekt), na određeno vrijeme u trajanju od 9 mjeseci (od 1. listopada do 30. lipnja 2015. godine), jedan (1) izvršitelj.

UVJET:
- magistar struke ili stručni specijalist struke odnosno po ranijim propisima visoka stručna sprema
- znanje engleskog jezika
- završena edukacija za pripremu i provedbu projekta

Uz prijavu na javni poziv potrebno je priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (diploma)
- dokaz o znaju engleskog jezika
- dokaz o završenoj edukaciji za pripremu i provedbu projekta
- presliku domovnicu
- uvjerenje o nekažnjavanu ( ne starije od 6 mjeseci)
- uvjerenje o prebivalištu ( ne starije od 6 mjeseci)

Mjesto rada: gradska uprava Grada Požege
Opis poslova voditelja projekta:
- direktno je odgovoran za komunikaciju među partnerima na projektu, koordinaciju i raspodjelu
odgovornosti u skladu s opisom projekta, kontrolu provedbe zadataka preuzetih od strane različitih
partnera, osiguranje poštivanja vremenski zacrtanih rokova sukladno opisu projekta; voditelj projekta
koordinira rad svih partnera na projektu s ciljem ispunjenja preuzetih obveza od strane svakog od njih; - priprema i vođenje partnerskih koordinacijskih sastanaka i sastanaka stručnih radnih skupina;
- prema financijskih i narativnih izvješća
- pruža pomoć Koordinatoru projekta u programskom osmišljavanju predviđenih evenata (seminara,
konferencija), koordinira pripremne radnje za održavanje istih, zadužen/a je za kontrolu prikupljanja sve
popratne dokumentacije;
- upravlja projektnim timom kako bi osigurao pravovremeno ispunjenje preuzetih obveza predviđenih
terminskim planom.

 

Rok za prijave je do: 13. rujna 2014. god.

Opširnije..


 

OBAVIJEST

o testiranju kandidata prijavljenih za mjesto Pomoćnika/ica u nastavi

Testiranje kandidata koji su se javili na Javni poziv za odabir i zapošljavanje nezaposlenih osoba na mjesto POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI odvijati će se u OŠ Antuna Kanižlića u razdoblju od 25.08. – 04.09.2014. prema slijedećem rasporedu:

25.08.2014.    

26.08.2014.    

27.08.2014.    

28.08.2014.    

29.08.2014.

01.09.2014.

02.09.2014.

03.09.2014.

04.09.2014.

 

 

Kandidati koji pristupaju testiranju obvezni su ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu i pribor za pisanje.

 

POPIS KANDIDATA KOJI NISU ZADOVOLJILI FORMALNE UVJETE JAVNOG POZIVA

Opširnije ...


JAVNI POZIV


I. Za odabir i zapošljavanje nezaposlenih osoba na poslovima POMOĆNIKA U NASTAVI ZA DJECU S POTEŠKOĆAMA, na određeno vrijeme u trajanju od 9 mjeseci (od 15. rujna 2014. godine do 16. lipnja 2015. godine), u tri osnovne škole u Gradu Požegi (OŠ Antuna Kanižlića, OŠ Julija Kempfa i OŠ Dobriše Cesarića) koje su partneri Gradu Požegi u provođenju Projekta ,,Petica za dvoje" u sklopu natječaja „Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama" (u nastavku teksta: Projekt) - 40 IZVRŠITELJA.


UVJET: Minimalno završena srednja stručna sprema.


Uz prijavu na javni poziv potrebno je priložiti: životopis
dokaz o stručnoj spremi ( ovjerena preslika svjedodžbe) domovnicu ( preslika)
uvjerenje o nekažnjavanu ( ne starije od 6 mjeseci) uvjerenje o prebivalištu ( ne starije od 6 mjeseci)
potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Požega ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.


Mjesto rada: OŠ Antuna Kanižlića, OŠ Julija Kempfa i OŠ Dobriše Cesarića.
Opis poslova: zadaća pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama je pružanje neposredne podrške u razredu učenicima s teškoćama, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja.
Radno vrijeme: 25 sati tjedno.
Prijevoz na rad: djelomično.
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme (sukladno odredbama Zakona o radu).

Opširnije ...

 

Četvrtak, 17 Srpanj 2014 07:13 In Natječaji Tags

EnU 2014 BANNER


06. studenog 2014. god.

Na temeljnu Pravilnika za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća (Službene novine Grada Požege br. 16/14.), Gradonačelnik Grada Požege, dana 6. studenog 2014. godine, donosi

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU BODOVNE LISTE...


21. listopada 2014. god.

Na temelju Javnog natječaja za prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Požege u sufinanciranju Programa "Poticanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća" objavljenog 17. srpnja 2014., Pravilnika za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti Klasa: 351-03/14-01/3, Urbroj: 2177/01-05/01-14-66, i Zapisnika o otvaranju i ocjenjivanju prijava Klasa: 351-03/14-01/3, Urbroj: 2177/01-05/04-14-86 Povjerenstvo objavilo je:

NESLUŽBENU BODOVNU LISTU...


 

 

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Požege o raspisivanju 1. kruga javnog natječaja za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Požege u sufinanciranju Projekta "Poticanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća" (KLASA: 400-02/14-01/5 URBROJ: 2177/01-01/01-14-6, od 26. lipnja 2014. godine), Grad Požega raspisuje:

Javni natječaj
za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Požege
u sufinanciranju Programa
"Poticanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća"

Predmet ovog Natječaja je javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Požege u sufinanciranju mjera energetske učinkovitosti u kućanstvima na području grada Požege.

Natječaj je objavljen: 17. srpnja 2014. god.

Opširnije...

docObrazac za prijavu...

Pravilnik ...

Srijeda, 16 Srpanj 2014 12:21 In Natječaji Tags

JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA BAZU PROJEKATA U SKLOPU STRATEGIJE RAZVOJA GRADA POŽEGE ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2020. GODINE

Predmet poziva
Predmet ovog poziva je prikupljanje prijedloga razvojnih projekata koji pridonose provedbi Strategije razvoja Grada Požege za razdoblje od 2014. do 2020. godine.
Prihvatljivi predlagatelji
Prihvatljivi projekti su pravne i fizičke osobe na području Grada Požege iz javnog, privatnog i civilnog sektora.
Podnošenje prijedloga projekta
Prijedlozi projekata se podnose isključivo u elektronskom obliku, na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Rok za podnošenje prijedloga
Prijedlozi se sakupljanju stalno, ali se uključuju u bazu projekata u ciklusima. Rok za predaju projekata za drugi ciklus uključenja u bazu projekata je 1. rujan 2014. godine.
Informacije o podnošenju prijedloga projekata za bazu projekata možete dobiti na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

pdfJavni poziv - opširnije...

docObrazac prijave...

Ponedjeljak, 29 Rujan 2014 11:21 In Natječaji Tags

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima i darovitim učenicima srednjih škola s područja Grada Požege za akademsku godinu 2014./2015.

 

- Grad Požega dodijelit će dvanaest (12) stipendija u iznosu od 850,00 kuna mjesečno za akademsku godinu 2014./2015. studentima koji imaju prebivalište na području Grada Požege.
          Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju studenti koji:
               - imaju prebivalište na području Grada Požege,
               - studiraju izvan mjesta prebivališta (izvan Grada Požege)
               - imaju status redovitog studenta
               - imaju hrvatsko državljanstvo
               - nisu korisnici druge stipendije ili studentskog kredita

- Grad Požega dodijelit će četiri (4) stipendije u iznosu od 400,00 kuna mjesečno za školsku godinu 2014./2015. darovitim učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Požege.
          Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju učenici koji:
               - su redoviti učenici 2. - 4. razreda srednje škole
               - imaju prebivalište na području Grada Požege najmanje 5 godina
               - imaju prosjek ocjena najmanje 4,5
               - su državljani Republike Hrvatske.

 

Natječaj za studente...

Natječaj za darovite učenike...

Prijava...

 

Četvrtak, 12 Prosinac 2013 09:41 In Samouprava Tags

Mjesni odbori grada:

 Mjesni odbori prigradskih naselja:

ALAGINCI 

Predsjednik Dragan Borevac

Potpredsjednik Željko Kakuk

ARSLANOVCI 

Predsjednik Vicko Njavro

Potpredsjednik Željko Čarđić

BABIN VIR 

Predsjednik Ivan Sumar

Potpredsjednik Kazimir Balog

CENTAR

Predsjednik Tomislav Crnković

Potpredsjednik Vladimir Višinger

CIGLANA 

Predsjednik Marijan Pilon

Potpredsjednik Pavo Kudrić

GAREVICA 

Predsjednik Antun Petrić

Potpredsjednica Ivana Bouček

ORLJAVA 

Predsjednik Marijan Živković

Potpredsjednica Draženka Tadić

PRAULJE 

Predsjednik Josip Devčić

Potpredsjednik Dražen Pavičić

RATARNICA 

Predsjednik Damir Raljević

Potpredsjednik Marko Bulj

TEKIJA 

Predsjednik Marijan Cesarik

Potpredsjednik Ivan Čolak

VUČJAK 

Predsjednik Krešimir Lončar

Potpredsjednica Marijana Drlić Gajić

 

BANKOVCI 

Predsjednica Karmenka Plešić

Potpredsjednica Anita Paun

CRKVENI VRHOVCI

Predsjednik Željko Rajčević

PotpredsjednicaĐurđica Gajić

ĆOSINE LAZE 

Predsjednik Vidomir Gavrić

Potpredsjednik Miroslav Bagarić

DERVIŠAGA 

Predsjednik Marijan Ešegović

Potpredsjednik Mario Vuković

DONJI EMOVCI 

Predsjednik Davor Pandžić

Potpredsjednik Ivan Vidović

DRŠKOVCI 

Predsjednik Željko Begović

Potpredsjednik Ivan Ergović

GOLOBRDCI 

Predsjednik Franjo Lalić

Potpredsjednik Milan Kovačević

GORNJI EMOVCI 

Predsjednik Ivan Vlahović

Potpredsjednik Danijel Marincl

KOMUŠINA 

Predsjednik Goran Iveković

Potpredsjednik Siniša Gavrić

KRIVAJ 

Predsjednik Ivica Kelečić

Potpredsjednik Zvonimir Razum

KUNOVCI 

Predsjednik Ivica Miholić

Potpredsjednik Zvonko Špiranac

MARINDVOR 

Predsjednik Ante Vlenta

Potpredsjednik Drago Bertović

MIHALJEVCI 

Predsjednik Dražen Franjić

Potpredsjednik Ivan Smojver

NOVA LIPA 

Predsjednik Zdenko Ladović

Potpredsjednik Ivica Ladović

NOVI MIHALJEVCI 

Predsjednik Ivica Banović

Potpredsjednik Josip Pavelić

NOVI ŠTITNJAK 

Predsjednik Mato Marinović

Potpredsjednik Ivan Burić

NOVO SELO 

Predsjednik Marijan Sertić

Potpredsjednica Irenka Milobara

SEOCI 

Predsjednik Ivan Franekić

Potpredsjednik Zoran Kovačević

STARA LIPA 

Predsjednica Vesna Mijatović

Potpredsjednica Tatjana Oršulić

ŠEOVCI 

Predsjednik Ivica Samardžija

Potpredsjednik Zoran Pujić

ŠKRABUTNIK 

Predsjednik Čedomir Rstić

Potpredsjednica Dragica Subašić

ŠTITNJAK 

Predsjednik Branko Lončarević

Potpredsjednik  - -

TURNIĆ 

Predsjednik Kristijan Perković

Potpredsjednik Dražen Vranić

UGARCI 

Predsjednik Goran Bradić

Potpredsjednik Ivan Kobetić

VIDOVCI

Predsjednik Ivan Radičević

Potpredsjednik Damir Šarić

Četvrtak, 12 Prosinac 2013 09:39 In Samouprava Tags

Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Požege

Djeluje u skladu s Ustavnim zakonom Republike Hrvatske o pravima nacionalnih manjina s ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja srpske nacionalne manjine na području Grada Požege uz suradnju i potporu područne samouprave, Srpskog narodnog vijeća, savjeta za nacionalne manjine, nadležnih ministarstava Vlade Republike, međunarodnih organihzacija koje prate položaj manjinskih zajednica i dr.

Zdravko Dragaš, predsjednik

Ljubomir Gnjatović, zamjenik predsjednika

Članovi vijeća:

Aleksić Đurđica

Bosanac Branka

Dokić Joco

Gajić Dragan

Gavrić Vidomir

Ignjatić Sretko

Kovačević Radojka

Nenadović Gojko

Pavičić Tatjana

Rajčević Željko

Sikirica Jovica

Vujaklija Mile

 

Statut Srpske nacionalne manjine

 

Trg Svetog Trojstva 1

Požega

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Predsjednik: Dragaš Zdravko