Dokumenti

Up

Službene novine - 2019. godina

Objavljeno dana: 30. svibnja 2019. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o davanju suglasnosti na izradu projekta za izvođenje radova pristupačnosti u poslovnom prostoru u suvlasništvu Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora OŠ Julija Kempfa
 • Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora OŠ Dobriše Cesarića
 • Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora OŠ Antuna Kanižlića
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Julija Kempfa
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Dobriše Cesarića
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Dobriše Cesarića
 • Zaključak o financijskom pokroviteljstvu
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe u 2019. godini
 • Zaključak o ispravku Zaključka o davanju suglasnosti na izradu projekta za izvođenje radova pristupačnosti u poslovnom prostoru u suvlasništvu Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za promicanje kulture POŽART
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi udovica poginulih hrvatskih branitelja Domovinskog rata Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za NK Slavonija
 • Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom javnog natječaj za prodaju nekretnina u katastarskoj općini (k.o.) Požega
 • Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom javnog natječaj za prodaju nekretnina u katastarskoj općini (k.o.) Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-om d.d.
 • Zaključak o financijskom pokroviteljstvu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi slijepih grada Požege i Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Umjetničkoj organizaciji Plesnoj radionici Ilijane Lončar
 • Zaključak o financijskom pokroviteljstvu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi Oppidum
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Ogranku Matice hrvatske u Požegi
 • Pravilnik o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o donaciji financijskih sredstava za uređenje fasade zgrade u ulici Županijska 5
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi GFR Film-video
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Odluka o potporama u turizmu na području Grada Požege u 2019. godini
 • Odluka o sufinanciranju sterilizacije i kastracije pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom u 2019. godini
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za potpore u turizmu u Gradu Požegi
 • Odluka o davanju u najam stana
 • Zaključak u svezi realizacije programa HOO Aktivna zajednica za potrebe plaćanja opreme za održavanje nogometnih terena
 • Zaključak (davanje suglasnosti Požeškom športskom savezu Za izvođenje radova na postavljanju polilifta na Gradskom bazenu Požega odnosno prilagodbi pristupa bazenu osobama s teškoćama u kretanju)
 • Zaključak financijskoj potpori Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Stanica Požega
 • Odluka o korištenju proračunske zalihe
 • Odluka o odobrenju za postavljanje reklamnog panoa na javnoj površini neposrednom pogodbom
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-om d.d.
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Udruzi za sport i rekreaciju „Tomo Perić“ Buk
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme Višeg stručnog suradnika - voditelja projekta „EXPORT - EXPERT

Objavljeno dana: 13. svibnja 2019. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege

Objavljeno dana: 7. svibnja 2019. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o o financijskom pokroviteljstvu
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije „Matko Peić“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi specijalne policije iz Domovinskog rata „Trenk“ Požega
 • Zaključak o pokroviteljstvu nad manifestacijom „Go out and dance“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grad Požega
 • Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega
 • Odluka o odobrenju korištenja grba Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-om d.d.
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak financijskoj potpori Boćarskom klubu osoba s invaliditetom „Nada“ grada Požege i Županije požeško-slavonske
 • Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora OŠ Julija Kempfa
 • Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora OŠ Dobriše Cesarića
 • Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora OŠ Antuna Kanižlića
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Julija Kempfa
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Dobriše Cesarića
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Antuna Kanižlića
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, podružnici Požeško-slavonske županije - ogranku Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Požeške mažoretkinje
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grada Požege
 • Odluka o zakupu poslovne zgrade i poslovnog prostora bez provođenja javnog natječaja
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za zaštitu i promicanje ljudskih prava Humanum
 • Zaključak (o davanju ovlaštenje Tekiji d.o.o. za uknjižbu prava služnosti radi izgradnje magistralnog vodovoda Nova Lipa - Stara Lipa u k. o. Stara Lipa)
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi invalida rada Požega
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Upravi za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom povijesnom društvu „Požežani“
 • Zaključak o financijskoj potpori Kulturno umjetničkom društvu „Požeška dolina“ Požega
 • Zaključak (o davanju suglasnosti Autodijelovi Barišić iz Požege za izvođenje radova niskogradnje na uređenju javne površine na k. č. br. 4482/1, k. o. Požega, o vlastitom trošku)
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Požeške mažoretkinje
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o ispravku Zaključka o davanju suglasnosti na izradu projekta za izvođenje radova pristupačnosti u poslovnom prostoru u suvlasništvu Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za promicanje kulture POŽART
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza

Objavljeno dana: 25. travnja 2019. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o financijskoj potpori
 • Odluka o davanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nerazvrstanoj cesti
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje poslovnog prostora koji koristi Glazbena škola Požega
 • Odluka o prijenosu prava vlasništva nekretnina bez naknade
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom planinarskom društvu Gojzerica
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom planinarskom društvu „Sokolovac“
 • Zaključak o financijskoj potpori Samostanu Svete Klare
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Športsko ribolovnom društvu „Požega“
 • Zaključak o financijskoj potpori „MI“ Udruzi roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu energetičara Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori GFR FILM-VIDEO
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o zakupu poslovnog prostora bez provođenja javnog natječaja
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu gluhih
 • Zaključak o financijskoj potpori Ogranku Matice hrvatske u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Streljački klub Požega
 • Rješenje o imenovanju zamjenika predsjednika Procjeniteljskog povjerenstva za tržite nekretnina za područje Grada Požege
 • Zaključak o izmjenama Zaključka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Požeško-slavonske županije
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluku o zakupu poslovnog prostora bez provođenja javnog natječaja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Stanica Požega
 • Zaključak o financiranju izrade projektne dokumentacije za sortirnicu otpada
 • Zaključak dodjeli financijskih sredstava Udruzi dragovoljaca Narodne zaštite Domovinskog rata Zagreb
 • Zaključak o financijskom pokroviteljstvu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Luks Commerce d.o.o.
 • Zaključak o financiranju izrade projektne dokumentacije za kompostanu
 • Odluka o davanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-om d.d.
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Zaključak (o davanju suglasnost investitoru Ministarstvu obrane RH za izgradnju pristupnog puta)
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Akademiji za politički razvoj
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje poslovnog prostora koji koristi Glazbena škola Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Odredu izviđača „POŽEGA“
 • Zaključak o donaciji financijskih sredstava za uređenje fasade zgrade na Trgu Svetog Trojstva 7
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Gradsko kulturno umjetničkom-društvu Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Moto klub Požega Promet
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Požege
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Požegi u 2019. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega
 • Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama na području Grada Požege za 2019. godinu
 • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama na području Grada Požege za 2019. godinu
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o financijskoj potpori Športsko ribolovnom društvu „Požega“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi gluhih i nagluhih osoba Grada Požege i Županije Požeško-slavonske
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Odluka o nekorištenju prava prvokupa stana u Požegi, u Ulici Dragutina Lermana kbr. 10
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih branitelja Dervišaga
 • Zaključak o financijskom pokroviteljstvu
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Udruzi Fitness klubu „Play“
 • Zaključak o financijskom pokroviteljstvu
 • Zaključak o financijskom pokroviteljstvu
 • Zaključak o davanju suglasnosti na izradu projekta za izvođenje radova pristupačnosti u poslovnom prostoru u suvlasništvu Grada Požege
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje poslovnog prostora koji koristi Glazbena škola Požega
 • Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Požege

Objavljeno dana: 10. travnja 2019. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA POŽEGE

 • Izvješće Mandatne komisije o početku obnašanja dužnosti zamjenika člana u Gradskom vijeću Grada Požege
 • Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije
 • Rješenje o početku obnašanja dužnosti zamjenika člana u Gradskom vijeću Grada Požege
 • Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeće Grada Požege
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec ožujak 2019. godine
 • Odluka o sklapanju nagodbe sa Republikom Hrvatskom za nekretnine u k.o. Šeovci
 • Odluka o nekorištenju prava prvokupa za stambeno-poslovnu građevinu (u Požegi, u Ulici Ivana Pavla II 1)

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prijam u službu referenta za računovodstvene poslove

Objavljeno dana: 22. ožujka 2019. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA POŽEGE

 • Zaključak u svezi Izvješća Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Požege
 • Rješenje o mirovanju vijećničkog mandata iz osobnih razloga
 • Rješenje o razrješenju potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Požege
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec siječanj 2019. godine
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec veljaču 2019. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća Gradonačelnika Grada Požege o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2018. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2018. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2018. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2018. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2018. godinu
 • Odluka o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja turizma Grada Požege od 2020. do 2027. godine
 • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine označene kao k.č.br. 4561/7, k. o. Požega, zk.ul.br. 7825
 • Odluka o odabiru koncesionara za obavljanje usluge unutarnjeg linijskog prijevoza na području Grada Požege i prigradskih naselja

Objavljeno dana: 11. ožujka 2019. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 

 • Odluka o prodaji i raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta gospodarske namjene u Industrijskoj ulici i Obrtničkoj ulici u Požegi
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom povijesnom društvu „Požežani“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Godišnji plan raspisivanja javnih poziva Grada Požege za financiranje programa i projekata udruga u 2019. godini
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi za razvoj kreativnih radionica i kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH
 • Plan savjetovanja s javnošću za 2019. godinu
 • Zaključak o donošenju Plana normativnih aktivnosti Grada Požege u 2019. godini
 • Odluka o kriterijima i postupku za prihvaćanje zahtjeva za pokroviteljstvo u 2019. godini
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Umjetničkoj organizaciji Plesne radionice Ilijane Lončar
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije „Matko Peić“
 • Zaključak o financijskoj potpori Klubu „Tigar 90/91 Požega
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Procjeniteljskog povjerenstva za tržite nekretnina za područje Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza Slavonija busu d.o.o.
 • Zaključak o izmjeni Zaključka o dodjeli financijske potpore Turističkoj agenciji Zoa d.o.o.
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak financijskoj potpori Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Podružnica Požeško slavonske županije
 • Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Glazbenoj školi Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Sportskom klubu Croatia
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi turističkih vodiča Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Invalidskoj udruzi „ILCO“
 • Zaključak o financijskoj potpori Humanitarnoj udruzi „Moj Bližnji“
 • Odluka o osnivanju prava služnosti
 • Zaključak o financijskoj potpori Ličko zavičajnom društvu „Vila Velebita“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za promicanje civilizacijskih i kulturnih vrijednosti „Požežani“
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje Sportske dvorane „Tomislav Pirc“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezuZaključak o financijskom pokroviteljstvu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza Slavonija busu d.o.o.
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Glazbenoj radionici „Nota“
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskom pokroviteljstvu
 • Zaključak o financijskom pokroviteljstvu
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom povijesnom društvu „Požežani“
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom-ruskom društvu prijateljstva
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Odluka o prodaji građevinskog zemljišta gospodarske namjeneZaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza

Objavljeno dana: 11. veljače 2019. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Požege

Objavljeno dana: 5. veljače 2019. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Aurea Fest Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Plan prijema u službu službenika i namještenika u Upravna tijela Grada Požege u 2019. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori UBRETA - Udruzi bivši radnika ETA
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore NK „LIPA“
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje teniskih terena na besplatno korištenje
 • Odluka o zaključivanju Aneksa Ugovoru o korištenju poslovnog prostora
 • Odluka u svezi raspodjele sredstava na poziciji Programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata u 2019. godini
 • Odluka u svezi raspodjele sredstava na poziciji Program športskih priredbi i manifestacija u 2019. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Šahovskom klubu Požega
 • Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega
 • Odluka o zakupu poslovnog prostora bez provođenja javnog natječaja
 • Odluka o otpisu potraživanja na ime zakupa poslovnog prostora
 • Odluka u svezi prenošenja prava i dužnosti najmoprimca
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Kršćanskoj adventističkoj crkvi, Mjesna crkva u Požegi
 • Zaključak o objavi Javnog poziva vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi ugrađen azbest kao građevni materijal
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje sportske dvorane na besplatno korištenje
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o izmjenama Zaključka o dodjeli financijske potpore Obrtu za usluge PARIS TEXAS za Nikolu Radmirovića
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Savjetu mladih Grada Požege
 • Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Požega d.o.o.
 • Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Požega d.o.o.
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza Slavonija busu d.o.o.
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o suglasnosti na Ugovor o sufinanciranju rada djelatnice za rad predškolske skupine u Područnoj školi Vladimir Nazor u Mihaljevcima
 • Odluka u svezi raspodjele sredstava na poziciji Programi ostalih udruga i društava građana, udruga invalida te humanitarnih udruga u 2019. godini
 • Odluka o raspodjeli sredstava na poziciji - Program djelatnosti udruga i društava u kulturi u 2019. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori župi Sv. Ivana Krstitelja
 • Zaključak o financijskoj potpori MK Independent

Objavljeno dana: 1. veljače 2019. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe u 2018. godini, za mjesec studeni 2018. godine
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe u 2018. godini, za mjesec prosinac 2018. godin
 • Odluka o nekorištenju prava prvokupa za poslovni prostor ( u Požegi, u Ulici Matice Hrvatske kbr. 3)
 • Odluka o komunalnoj naknadi
 • Odluka o komunalnom doprinosu
 • Odluka o obavljanju usluge javnih tržnica na malo
 • Odluka o grobljima
 • Odluka o obavljanju usluge parkiranja na javnim parkiralištima
 • Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
 • Odluka o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje društvu Komunalac Požega d.o.o.
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete korištenja usluge javne tržnice na malo (Tržni red)
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete korištenja usluge ukopa i ostalih grobljanskih usluga
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete korištenja usluge parkiranja na uređenim javnim površinama (javnim parkiralištima)
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete korištenja dimnjačarskih usluga
 • Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Požege u 2019. godini
 • Odluka o visini paušalnog iznosa poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom u k.o. Požega (oznake k.č.br. 1394/1)
 • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lokalne razvojne agencije Požega
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Požege za 2018. godinu
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Antuna Kanižlića
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Dobriše Cesarića
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Julija Kempfa
 • Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Požegu
 • Odluka o usvajanju Analize sustava Civilne zaštite u 2018. godini
 • Odluka o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2019.-2021.
 • Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Požege članu Gradskog vijeća Grada Požege

 

Objavljeno dana: 11. siječnja 2019. godine

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA POŽEGE

 • Pravilnik o izmjenama i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege
 • Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata u uredskom poslovanju

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata upravnih tijela Grada Požege za 2019. godinu