Vijećnici Gradskog vijeća Požege 6. mandat 2013.- 2017.

Vijećnici Gradskog vijeća Požege 6. mandat 2013. - 2017.

predsjednik Gradskog vijeća|| predsjednik Gradskog vijeća||

Rodio se 1974. godine u Požegi. Završio Ekonomski fakultet u Osijeku-smjer poduzetništvo te glazbenu školu u Požegi - smjer gitara. Pričuvni je časnik Hrvatske vojske (časnička škola: HVU Petar Zrinski). Oženjen je i otac dvoje djece. Od 2004. god. u privatnom poslu, vlasnik dvije privatne tvrtke. Aktivno se bavio stolnim tenisom i plivanjem, a danas  rekreativno trčanjem.

podpredsjednik Gradskog vijeća podpredsjednik Gradskog vijeća
podpredsjednik Gradskog vijeća podpredsjednik Gradskog vijeća