Vijećnici Gradskog vijeća Požege 6. mandat 2013.- 2017.
član vijeća|| član vijeća||

Dragan Borevac (HDZ)

Ponedjeljak, 28 Listopad 2013 11:09
član vijeća član vijeća

Drago Despić (HDZ)

Ponedjeljak, 28 Listopad 2013 11:09
članica vijeća|| članica vijeća||

Kristina Turković (HDZ)

Ponedjeljak, 28 Listopad 2013 11:09
član vijeća član vijeća

Ivan Radičević (HDZ)

Ponedjeljak, 28 Listopad 2013 11:08
članica vijeća članica vijeća

Blagojka Leko (HDZ)

Ponedjeljak, 28 Listopad 2013 11:08
član vijeća član vijeća

Vlado Soldo (HDZ)

Ponedjeljak, 28 Listopad 2013 11:07
član vijeća| član vijeća|

Kazimir Balog (NL)

Ponedjeljak, 28 Listopad 2013 11:07
član vijeća član vijeća

Miro Rašić (Nezavisni)

Ponedjeljak, 28 Listopad 2013 11:07
član vijeća|| član vijeća||

Danijel Božić (Nezavisni)

Ponedjeljak, 28 Listopad 2013 11:06
član vijeća član vijeća

Zdravko Ronko (SDP)

Ponedjeljak, 28 Listopad 2013 10:53
član vijeća član vijeća

Ivan Čolak (SDP)

Ponedjeljak, 28 Listopad 2013 10:53
članica vijeća članica vijeća

Kristina Lešić (SDP)

Ponedjeljak, 28 Listopad 2013 10:52
članica vijeća članica vijeća

Marina Mirković (SDP)

Ponedjeljak, 28 Listopad 2013 10:51
članica vijeća članica vijeća

Marica Zovko (SDP)

Ponedjeljak, 28 Listopad 2013 10:51
članica vijeća članica vijeća

Marija Užar (SDP)

Ponedjeljak, 28 Listopad 2013 10:13
članica vijeća|| članica vijeća||

Tamara Puač (Nezavisna)

Ponedjeljak, 28 Listopad 2013 10:14
članica vijeća članica vijeća

Mirjana Novaković (HSU)

Ponedjeljak, 28 Listopad 2013 10:15
podpredsjednik Gradskog vijeća podpredsjednik Gradskog vijeća

Ante Šolić (HDZ)

Ponedjeljak, 28 Listopad 2013 10:21
podpredsjednik Gradskog vijeća podpredsjednik Gradskog vijeća

Dražen Muljević (HSP AS)

Ponedjeljak, 28 Listopad 2013 10:20
predsjednik Gradskog vijeća|| predsjednik Gradskog vijeća||

Nino Smolčić, dipl. oec. (NL)

Ponedjeljak, 28 Listopad 2013 10:22

Rodio se 1974. godine u Požegi. Završio Ekonomski fakultet u Osijeku-smjer poduzetništvo te glazbenu školu u Požegi - smjer gitara. Pričuvni je časnik Hrvatske vojske (časnička škola: HVU Petar Zrinski). Oženjen je i otac dvoje djece. Od 2004. god. u privatnom poslu, vlasnik dvije privatne tvrtke. Aktivno se bavio stolnim tenisom i plivanjem, a danas  rekreativno trčanjem.

Opći podaci

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1,  34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300   Fax: - 034 / 311 344

OIB: 95699596710,  MB: 02575957,  Žiro račun: HR81 2360000-1835100008